Title: Experimental breeding station for edible insects
Authors: Dvorský, A.
Adámek, M.
Citation: Electroscope. 2022, č. 1.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50791
ISSN: 1802-4566
Keywords: chov jedlého hmyzu;chovné podmínky;měření;regulace
Keywords in different language: breeding edible insects;breeding conditions;measurement;regulation
Abstract: Práce má za úkol seznámit o možnostech a podmínkách chovu jedlého hmyzu. Cílem bylo navrhnout experimentální zařízení umožňující měření a regulaci chovných podmínek jmenovitě teploty a vlhkosti v chovném prostředí a přísun krmiva a tekutin. Toto zařízení bylo sestaveno a experimentálními měřeními ověřena funkčnost splněním různých parametrů.
Abstract in different language: The task of this work is to introduce the possibilities and conditions of breeding edible insects. The goal was to design an experimental device enabling the measurement and regulation of breeding conditions, namely temperature and humidity in the breeding environment and the supply of feed and fluids. This device was assembled and functionality verified by experimental measurements by meeting various parameters.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r16c1c3.pdfPlný text265,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.