Title: Method for estimating effective input noise of mixed-mode measurement systems
Authors: Tomíček, P.
Boušek, J.
Citation: Electroscope. 2022, č. 1.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50793
ISSN: 1802-4566
Keywords: digitální filtr;ENBW;šum;frekvence
Keywords in different language: digital filter;ENBW;noise;frequency
Abstract: Estimace vstupního šumu smíšených měřících systémů vyžaduje znalost efektivní šumové šířky pásma ENBW a hustoty šumu jednotlivých komponentů. Určení ENBW není triviální, jelikož každý komponent má rozdílnou frekvenční odezvu. Tento problém je možné zjednodušit pomocí zohlednění pouze prvků s nejmenšími mezními frekvencemi. Ve smíšených systémech se většinou jedná o digitální filtry. Pokud je frekvenční odezva těchto filtrů známá je poté možné určit ENBW celého systému. Poté je triviální určit příspěvky jednotlivých komponent na vstupní šum pomocí jejich šumových hustot. Experimentální ověření metody bylo provedeno a vypočtené a změřené hodnoty jsou prezentovány.
Abstract in different language: Input noise estimation of mixed-mode measurements systems requires the knowledge of effective noise bandwidth ENBW and noise density of each component. Determining ENBW is not trivial because each component has a different frequency response. However, it is possible to simplify this problem by only considering the components with the lowest cut-off frequencies. In mixed-mode systems that is usually digital filters. Therefore, if the frequency response of these filters is known, it is possible to determine the ENBW of the entire system. It is then trivial to calculate the effects of individual components on input noise using their noise densities. Experimental verification of the calculation was carried out and both calculated and measured noise values are presented.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r16c1c5.pdfPlný text508,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.