Title: Štandardy pravdy a istoty v procesnom práve (právno-filozofické a právno- historické pozadie problému)
Authors: Gábriš, Tomáš
Laclavíková, Miriam
Citation: Právnické listy. 2022, č. 2, s. 13-22.
Issue Date: 2022
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/law.html
http://hdl.handle.net/11025/51007
ISSN: 2533-736X
Keywords: jistota;procesní právo;epistemologie;noetika;materiální pravda;formální pravda
Keywords in different language: certainty;procedural law;epistemology;noetics;material truth;formal truth
Abstract in different language: Príspevok predstavuje meniace sa štandardy pravdy a istoty v procesnom práve, ktoré autori sledujú od antických a stredovekých čias až do súčasnosti. Kým dejinný vývoj bol sa doteraz podávaný podával ako vývoj hľadania pravdy, autori sa prihovárajú k poňatiu vývoja štandardov procesného práva ako vývoja štandardov istoty. Kým stredoveká istota, nachádzaná vo viazanej dôkaznej teórii, narážala na objektívne aj subjektívne presvedčenie (poznanie a istotu) sudcu, rovnako naň narážala aj formálna pravda v liberálnom civilnom procese. Riešenie vo forme hľadania objektívnej/skutočnej pravdy v materialistickom poňatí marxisticko-leninskej teórie práva sa však tiež neosvedčilo. Súčasná koncepcia tak namiesto pravdy operuje skôr s konceptom istoty, ktorú však treba vnímať ako objektivizovanú subjektívnu istotu, t. j. ako istotu bez racionálnych a objektívnych pochybností.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2022)
Číslo 2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2022_4.pdfPlný text357,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.