Title: Testování úrovně žákovských znalostí z učiva o neživé přírodě jako jednoho ze základních pilířů pro následné vytvoření přírodovědné gramotnosti
Authors: Chmelová, Štěpánka
Zvolánková, Renata
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2022, č. 1-2, s. 7–15
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51240
ISSN: 1804-8366
Keywords: přírodovědná gramotnost;znalosti žáků;neživá příroda;didaktický test
Keywords in different language: scientific literacy;students' knowledge;lifeless nature;didactic test
Abstract: Studie pojednává o znalostech žáků z oblasti neživé přírody jako jednoho z kognitivních pilířů přírodovědné gramotnosti. Pro účely tohoto výzkumu byl zvolen didaktický test. Didaktický test byl koncipován tak, aby zahrnoval základní znalosti, které by žáci měli získat již do 6. třídy základní školy. U vyšších ročníků základní školy tak může monitorovat i určitou míru fixace tohoto základního učiva. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1 043 žáků 6. až 9. tříd základních škol napříč celou Českou republikou. Nebyly zjištěny významné rozdíly ve znalostech mezi chlapci a dívkami. Nejméně znalostí bylo zjištěno v tématu neživé přírody – Voda, vzduch a půda. Celková úspěšnost testu v rámci jednotlivých ročníků se pohybovala v rozmezí 69,3–74,5 %, nejlépe dopadli žáci 6. a 9. tříd, což může být ovlivněno tím, že v těchto ročnících se tématu neživé přírody věnuje více učiva. Samozřejmě výsledky mohou být ovlivněny jak on-line formou dotazníku, tak různorodým souborem respondentů, zvolenými metodami výuky či rozsahem probraného učiva.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2022)
Číslo 1-2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2022_1-2_2-Chmelova-Zvolankova-web.pdfPlný text505,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.