Title: Devonský koněpruský útes jako cíl geologické exkurze
Authors: Mergl, Michal
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2022, č. 1-2, s. 16–42.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51241
ISSN: 1804-8366
Keywords: devon;pleistocén;koněpruský útes;paleontologie;geologická exkurze;Koněpruské jeskyně;krasovění;očkovský přesmyk
Keywords in different language: devon;Pleistocene;paleontology;geological excursion;Koněpruské caves;karstification;paternal rearrangement;Koněpruský cliff
Abstract: Koněpruský útes, který se vytvořil ve spodním devonu na Berounsku, je ideálním cílem pro geologickou exkurzi ve středních Čechách. Exkurzí lze navázat na výklad u dioramatu koněpruského útesu v Národním muzeu v Praze. První exkurze v Koněprusích popisuje historii a význam Koněpruských jeskyní. Druhá exkurze na návrší Zlatého koně a na Kobyle popisuje v 11 zastávkách geologickou historii útesu, podmínky vzniku geologických jednotek a fosilie koněpruských vápenců (prag), suchomastských vápenců (svrchní ems), akantopygových vápenců (eifel) i nejmladší jednotky givetského stáří. Vyobrazené jsou typické fosilie vápenců a některé geologické jevy na lokalitách. Zdůrazněn je význam krasovění pro poznání vývoje krajiny v nedávné geologické historii.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2022)
Číslo 1-2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2022_1-2_3-Mergl-web-komprimovanC3BD.pdfPlný text7,99 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.