Title: Korespondence historika Josefa Strnada, zakladatele odborného plzeňského dějepisectví, uložená v Archivu města Plzně
Authors: Polívka, Jiří
Morávková, Naděžda
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2021, roč. 7, č. 2, s. 112-126.
Issue Date: 2021
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51418
ISSN: 2336-7547
Keywords: Plzeňská historická škola;Josef Strnad;Archiv města Plzně;Muzeum Plzně
Keywords in different language: Pilsen historical school;Josef Strnad;archive of the City of Pilsen;Museum of Pilsen
Abstract in different language: This article is dedicated to Josef Strnad, the founder of modern ar- chiving and historiography in Pilsen and his correspondence with important historians and colleagues of those times. He was a historian of the “Goll school” and a secondary school teacher. His correspondence is an important historical source not only for the history of Pilsen. It shows the historical discourse of the time and the professional rhetoric of these positivist scien- tists. All correspondence mentioned here comes from the funds of the Archive of the City of Pilsen. The following text can be used for better orientation in Strand’s correspondence.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2021)
Články / Articles (KHI)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2021-112-126.pdfPlný text338,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.