Title: The relationship between income inequality and financial development: is the financial kuznets curve valid in middle-income countries?
Authors: Yıldız, Barış
Yıldız, Gizem Akbulut
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2023, roč. 13, č. 1, s. 3-15.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/54485
ISSN: 2788-0079
Keywords: finanční rozvoj;finanční Kuznetsova křivka;příjmová rovnost;střední příjem;panelová data
Keywords in different language: financial development;financial Kuznets curve;income equality;middle income;panel data
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Yıldız_Yıldız.pdfPlný text254,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.