Title: Archeologický výzkum hradního paláce v Brandýse nad Orlicí v letech 2017–2020
Authors: Vích, David
Skalický, Zdeněk
Šmejdíř, Jan
Citation: Castellologica bohemica 20. 2023, č. 2, s. 151–174.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54887
ISSN: 1211-6831 (tištěná verze)
2788-158X (elektronická verze)
Keywords: Brandýs nad Orlicí;vrcholný středověk;hrad;hrnčířství;kovové předměty
Keywords in different language: Brandýs nad Orlicí;High Middle Age;castle;pottery;metal objects
Abstract in different language: : In 2017–2020, rescue archaeological research continued on the deposits above the preserved basement rooms of the western palace of the castle in Brandýs nad Orlicí. The exca vation yielded evidence of the presence of tiled stoves, crown window glass, non-combustible roofing in the form of fragments of barrel tiles and ceramic square tiles that once covered the floors of the upper stories. The interiors of the rooms yielded a diverse variety of kitchen ceramics, metal objects and numerous fragments of hollow glassware
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Ročník 20, č. 2 (2023)
Ročník 20, č. 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_Vích-Skalický-Šmejdíř.pdfPlný text8,79 MBAdobe PDFView/Open
00_první strany.pdfPlný text4,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.