Title: Vliv elektrického pole na vodivost nedopovaného polyanilinu
Authors: Vik, R.
Citation: Electroscope. 2009, č. 3.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo3_2009/r3c3c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/552
ISSN: 1802-4564
Keywords: nedopovaný polyanil;elektrické pole;vodivost
Keywords in different language: undoped polyanil;electrical field;conductivity
Abstract: Článek se zabývá sledováním chování emeraldinové formy polyanilinu v elektrickém poli. Na vzorky připravené deponováním roztoku polyanilinu na keramické substráty se zlatými interdigitálními elektrodami bylo připojeno napětí, odpovídající elektrickému poli o intenzitě 0,17 – 15 kV.mm-1 a byla sledována změna proudu procházejícího vzorkem při různých teplotách. Ze získaných voltampérových charakteristik byla zjištěna nelineárnost závislosti I/U, která může mít využití v systémech polovodivých ochran kabelů nebo točivých el. strojů.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c3c3.pdf240,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.