Title: Zneužitie bankovej záruky a úverov
Authors: Vozár, Jozef
Citation: Právnické listy. 2023, č. 2, s. 15-20.
Issue Date: 2023
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55303
ISSN: 2533-736X
Keywords: zneužití zákona;záruka banky;zneužití záruky banky
Keywords in different language: abuse of the law;bank guarantee;abuse of the bank guarantee
Abstract in different language: Zneužívanie práva je typickým príkladom aplikovania právnych predpisov v rozpore so zmyslom a účelom. Inštitút zákazu zneužitia subjektívnych práv má dôležité miesto a význam, a plní nezastupiteľnú funkciu v systéme právnej regulácie. V článku okrem teoretického vymedzenia pojmu zneužívanie práva, poukazujeme aj na možnosti zneužívania práva v oblastí úverov a bankových záruk. Venujeme sa aj problematike spriaznených osôb úpadcu.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2023_03.pdfPlný text254,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.