Title: Řádné a mimořádné opravné prostředky v civilním řízení
Authors: Papež, Petr
Citation: Právnické listy. 2023, č. 2, s. 29-36.
Issue Date: 2023
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55305
ISSN: 2533-736X
Keywords: řádný opravný prostředek;mimořádný opravný prostředek;odvolání;dovolání;žaloba na obnovu řízení;žaloba pro zmatečnost
Keywords in different language: ordinary remedy;extraordinary remedy;appeal;recourse;suit for retrial;nullity
Abstract: Institut opravných prostředků v českém právním řádu je důležitou (ne-li nezbytnou) součástí aplikace základních zásad právní jistoty a předvídatelnosti práva a zejména pak práva na spravedlivý proces, a to nejen v rámci tzv. individuální spravedlnosti a rovněž celé demokratické společnosti. Tato práce se zabývá definicí, rozdělením opravných prostředků a popisem jednotlivých opravných prostředků dle platné právní úpravy
Abstract in different language: The institution of remedies in the Czech legal system is an important (if not necessary) part of the applica tion of the basic principles of legal certainty and predictability of the law and especially the right to a fair trial, not only within the framework of so-called individual justice and also of the entire democratic society. This work deals with the definition, sorting of remedies and description of individual remedies according to the current legislation
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2023_05.pdfPlný text290,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.