Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuhász, Jiří
dc.date.accessioned2024-05-14T14:17:10Z
dc.date.available2024-05-14T14:17:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2023, roč. 13, č. 2, s. 58-74.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/55510
dc.description.abstractTento článek vychází z výzkumu skupiny, kterou lze nazvat jako poražené sametové revoluce a následného vývoje. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří se cítí jako poražení a usiluje o popis toho, jak chápou revoluci v roce 1989 a následný vývoj a některé jevy s ním spojené. Tento článek se zaměřuje zejména na to, jak poražení chápou sametovou revoluci a vývoj v následujících letech. Věnuje se také jevu, který přímo souvisí s chápáním událostí, a to systémové nedůvěře. Tento článek se snaží uchopit tuto opomíjenou skupinu, jejíž pochopení je důležité pro chápání celého období po roce 1989. Cílem tohoto článku je popsat a umožnit pochopení skupiny poražených a některé důvody a důsledky tohoto stavu.cs
dc.description.sponsorshipTento článek vznikl s podporou Grantové agentury Univerzity Karlovy v rámci projektu č. 353022 „Na straně "poražených" - Sametová revoluce optikou druhé strany“, který je řešený na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.rights© viaCentrumcs
dc.subjectsametová revolucecs
dc.subjectporažení revolucecs
dc.subjecttransformacecs
dc.subjectnedůvěracs
dc.titlePoražení sametové revoluce – revoluce, transformace, nedůvěracs
dc.title.alternativeOn the losing side of the Velvet Revolution – revolution, transformation, mistrusten
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article is based on the research of a group, that can be called a losers of the Velvet Revolution and its consequent development. It is based on interviews with people, who feel like losers of the revolution and it aspires to describe this group, through their understanding of the revolution of 1989 and subsequent de velopment and some phenomena connected with it. This article focuses mainly on how the losing side understands the Velvet Revolution and development in the following years. It focuses also on the phenomenon which is related to the understanding of the events, which is mistrust in the system. This article is trying to grasp this overlooked group, whose understanding is important for understanding the Whole period after the year 1989. The goal of this article is to describe and enable an understanding of the group of losers of the revolution and some reasons and consequences of this status.en
dc.subject.translatedvelvet revolutionen
dc.subject.translatedlosers of revolutioen
dc.subject.translatedtransformationen
dc.subject.translateddistrusten
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč.13, č. 2 (2023)
Roč.13, č. 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2023_2_www-59-75.pdfPlný text367,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.