Title: Řízení procesů z hlediska vstupní kvality nesériové výroby
Authors: Kochmannová, Eva
Citation: Electroscope. 2013, č. 2.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6546
ISSN: 1802-4564
Keywords: systémy řízení kvality;kusová výroba;procesní řízení
Keywords in different language: quality management system;piece production;process management
Abstract: Systém řízení kvality byl vyvinutý, standardizovaný a zavedený zejména pro hromadnou výrobu a nemůže být efektivně použitý v kusové výrobě automaticky. Tento článek se zabývá zvláštní metodikou pro vstupní kontrolu jakosti v nesériové výrobě.
Abstract in different language: Quality control system has been developed, standardized and improved especially for mass production use and can not be effectively used in a piece production automatically. This article deals with a special methodology for incoming quality control designed for small scale production processes.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c2c2.pdfPlný text298,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.