Title: Detekce tepelné expozice izolačního systému olej-papír s oleji na bázi přírodních esterů
Authors: Širůček, Martin
Trnka, Pavel
Citation: Electroscope. 2013, č. 2.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo2_2013/r7c1c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5905
ISSN: 1802-4564
Keywords: izolační systémy;olej-papír;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: insulation systems;oil-paper;electrotechnical diagnostics
Abstract: Diagnostika izolačních systémů patří k důležitému přístupu pro zajištění dlouhodobého a spolehlivého stavu elektrických zařízení v různých oblastech elektrotechniky. Článek se zaměřuje na problematiku degradace a diagnostiky elektroizolačního systému olej-papír. Uvedený systém má široké uplatnění především v oblasti transformátorů různých výkonů a transformátorových průchodek. Mezi jeho nejvýznamnější degradační mechanismy patří tepelná, elektrická, mechanická a chemická degradace. Uvedené mechanismy způsobují rozklad izolačního systému na různé degradační produkty a tak i změnu elektrických parametrů systému. Na základě sledování vybraných elektrických veličin je tedy možné určit stav degradace systému vlivem tepelné expozice. Experiment byl proveden na vzorcích izolačního systému olej-papír s minerálním olejem a olejem na bázi přírodních esterů.
Abstract in different language: Diagnostics of insulating systems is an important approach to ensure long time and reliable operation of electrical appliances in various fields of electrical engineering. The article deals with degradation and diagnostics of oil-paper insulating systems. The systems are used especially in the area of power, distribution, current and voltage transformers and transformer bushings. The main degradation mechanisms are thermal, electrical, mechanical and chemical stresses. Therefore the insulation system is decomposed in the various degradation products. The most important liquid product is water. It has a detrimental effect on the changes in the electrical parameters of the insulating system and also supports other degradation processes. Monitoring of chosen electrical diagnostic parameters is used for determination of the system conditions under thermal stress. The article is focused on this problematic applied on the insulating systems based on mineral oil and natural esters oil.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c5.pdfPlný text694,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.