Title: Metody analýzy vhodnosti měřicích systémů
Authors: Motyčka, Martin
Tůmová, Olga
Citation: Electroscope. 2013, č. 2.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo2_2013/r7c1c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5907
ISSN: 1802-4564
Keywords: měřicí systémy;kvalita výroby;analytická metoda
Keywords in different language: measuring systems;production quality;analytical method
Abstract: Analýzy vhodnosti měřicích systémů patří mezi klíčové nástroje používané pro zajištění kvality výroby. Jedná se o metody, které zkoumají kvalitu naměřených hodnot, tedy posuzují vhodnost nasazení daného měřicího systému pro konkrétní aplikaci. Měřicí systém je posuzován z hlediska rozlišení, přesnosti měření, vlivu obsluhy na měřicí proces, případně celkové nejistoty měření. Základní příručky, které se těmito metodami zabývají, jsou MSA – Analýza měřicích systémů a VDA5 – Vhodnost kontrolních procesů. Účelem tohoto článku je předložit čtenáři základní přehled hlavních principů těchto metod.
Abstract in different language: Analysis of the suitability of the measurement systems is one of the key tools used to ensure product quality. These are all methods that examine the quality of the measured data, thus assessing the suitability of use of the measuring system for a particular application. The measuring system is evaluated in terms of resolution, accuracy, and operator influence on the measuring process or the overall measurement uncertainty. Basic handbooks concerned with these methods are MSA - Measurement Systems and Analysis VDA5 - Suitability of control processes. The purpose of this paper is to present the reader an overview of the basic principles of these methods.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c7.pdfPlný text674,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.