Title: Z úst na internet. Cesta pana Půty do 21. století
Other Titles: From the Mouth to the Internet. The Way of Mr. Půta to the 21th Century
Authors: Krausová, Milada
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 69-93.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6136
ISSN: 1812-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: historické legendy;historické povědomí;internet;Půta Švihovský from Rýznberk
Keywords in different language: historical legends;historical consciousness;Internet;Puta Svihovský from Ryznberk
Abstract: Příspěvek se zabývá rozborem v západních Čechách populárních pověstí o Půtovi Švihovském z Rýzmberka a obrazem této osobnosti v českém historickém vědomí. Přední šlechtic jagellonské doby (zemřel roku 1504) je dodnes známější jako aktér pověstí, než jako historická osobnost. Historický Půta byl nejvyšším zemským sudím. Proslul také jako přesvědčený katolík, protivník českých bratrů a stavebník. Právě k jeho dvěma hradům, Švihov a Rabí se vztahuje vyprávění o jeho konci (dle tradice ho měl odnést čert) a posmrtném trestu. Autorka analyzuje pověsti o Půtovi, způsoby jejich šíření a zpracování ve vybraných novějších sbírkách pověstí. Rozebírá rovněž příklady novodobého prezentování historických pověstí za pomoci internetu.
Abstract in different language: The paper deals with the analysis legends about Puta Svihovsky from Ryzmberk, very popular story in western Bohemia and shows an image of this personality in the Czech historical consciousness. The leading nobleman of Jagiellonian period (died 1504) is still a well-known reputation as an story character than as a historical personality. Historical Puta was the highest provincial referee. He also became famous as a convinced Catholic, an opponent of the Czech Brethren and the builder. The story about his end relates to the two castles, Rabi and Svihov, (according to tradition, he was taken by the devil) and his posthumous punishment. The author analyzes the reputation of wander, their methods of distribution and processing in recent collections of selected tales. She examines also presenting examples of modern historical legends by the Internet.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krausova.pdfPlný text1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.