Title: Za panem Radoušem: Interpretace pověsti v průběhu staletí
Other Titles: On behalf of Lord Radouš: Interpreting a tale in the course of the centuries
Authors: Krausová, Milada
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 2, s. 121-147.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit
http://hdl.handle.net/11025/6153
ISSN: 1828-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: historické pověsti;Plzeň;Schiebl, Jaroslav;Radyně;Radouš
Keywords in different language: historical legends;Pilsen;Schiebl, Jaroslav;Radyně;Radouš
Abstract: V článku je zpřehledněn vývoj pověstí o Radoušovi z oblasti Plzeňska. Postava Radouše se poprvé objevuje u renesančního kronikáře Hájka z Libočan, který ho označil za zakladatele hradu Radyně a Starého Plzence. Starší texty k Radoušovi shrnul sběratel Jaroslav Schiebl ve sbírce „Hrad Radyně. Pověsti a staré tradice“ (1924). Autorka se zaměřuje na proměnu obrazu Radouše v různých historických obdobích, včetně nejnovějších interpretací (historické slavnosti, komercionalizace tématu, nová literární zpracování).
Abstract in different language: On behalf of Lord Radouš. Interpreting a tale in the course of the centuries. The essay presents a survey of a tale’s development concerning a Lord called Radouš from Plzeň’s region. The character of Radouš appears first in the renaissance chronicle by Hájek z Libočan, who describes him as the founder of the Radyně castle and Old- Plzeň. Older texts concerning Radouš have been collected by the collector Jaroslav Schiebl in his book “Hrad Radyně. Pověsti a staré tradice” (The castle of Radyně. Tale and old tradition.”) (1924). The author focuses on the changing image of Radouš in different historical periods including current interpretations (historical festivities, commercialization of the subject, and new literary adaptation).
Appears in Collections:Roč. 1, č. 2 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krausova.pdfPlný text637,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.