Title: Optické vlastnosti epoxydové pryskyřice dotované ionty vlastních zemin
Authors: Prajzler, Václav
Lyutakov, Oleksiy
Citation: Electroscope. 2013, č. 3.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c1c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6201
ISSN: 1802-4564
Keywords: optické vlastnosti;epoxidová pryskyřice;polymerní vrstvy
Keywords in different language: optical properties;epoxy resin;polymer ions
Abstract: Příspěvek popisuje vlastnosti polymerních vrstev s dotací vzácných zemin. Polymer epoxidové pryskyřice Epoxy Novolak Resin byl dotován erbiem, erbiem/ytterbiem a dysprosiem. Tyto vrstvy byly připraveny metodou rotačního lití na křemíkové substráty a na substráty z křemenného skla. U vrstev byla studována infračervená spektra (IČ), absorpční spektra a luminiscenční spektra. IČ spektra prokázala, že polymerní vrstvy s obsahem vzácných zemin obsahují O-H pásy. Absorpční spektra byla použita pro zjištění pásů, které odpovídají pásům vzácných zemin, a luminiscenční spektra byla použita pro měření luminiscence erbia a erbia/ytterbia na vlnové délce kolem 1530 nm a pro luminiscenci dysprosia kolem vlnové délky 1300 nm. Ytterbium bylo použito jako syntetizér pro polymerní vrstvy s dotací erbia jako prostředek k dosažení větší intenzity optického záření na vlnové délce 1530 nm při optickém čerpání na vlnové délce 980 nm.
Abstract in different language: The paper deals with the properties of rare earth ions doped polymer layers. Polymer Epoxy Novolak Resin was doped with erbium, erbium/ytterbium and dysprosium ions. The layers were fabricated by spin-coating on silicon and quartz substrates. We have investigated infrared (IR) spectra, absorption spectra and photoluminescence spectra. IR spectra show, that polymer layers doped with rare earth ions contain the O-H group. Absorption spectra were used for the investigation of bands corresponding to rare earth ions and photoluminescence measurements were used for the investigation of erbium and erbium/ytterbium luminescence around wavelength 1530 nm and for dysprosium around 1300 nm. Ytterbium ions were used as synthesizers for polymer layers doped with erbium to achieve higher photoluminescence intensity around wavelength 1530 nm.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c2.pdfPlný text593,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.