Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChrobák, Petr
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2013-09-24T08:17:05Z-
dc.date.available2013-09-24T08:17:05Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationElectroscope. 2013, č. 3.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c1c6.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/6202
dc.description.abstractČlánek seznamuje čtenáře s technologií širokopásmové modulace využívající kmitočtové dělení kanálu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na kvalitu přenosu digitálního signálu jak u rozhlasového tak i televizního vysílání. Na rozdíl od jiných modulací, které pouze využívají jednu nosnou frekvenci modulace OFDM používá několik stovek až tisíc nosných kmitočtů. V příspěvku je představen vývoj širokopásmové modulace s podrobným rozborem převodu signálů z frekvenční oblasti do časové a také výhody takového řešení.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rights© 2013 Electroscope. All rights reserved.en
dc.subjectširokopásmová modulacecs
dc.subjectkmitočtové dělenícs
dc.subjectortogonální multiplexcs
dc.titleOrtogonální multiplex s kmitočtovým dělenímcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article should familiarize readers with broadband technology that uses frequency division modulation channel OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Currently, the increasing demands for quality digital signal transmission in both radio and television broadcasts. Unlike other modulations, which only use one carrier frequency modulation OFDM uses several hundreds to thousands of carriers. The paper introduced the development of broadband modulation with a detailed analysis of the transfer of signals from the frequency domain to the time and also the benefits of such a solution.en
dc.subject.translatedbroadband technologyen
dc.subject.translatedfrequency divisionen
dc.subject.translatedortogonal multiplexen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c6.pdfPlný text614,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.