Title: Hardwarové řešení přepínání šířky pásma u radioreleových spojů
Authors: Vacek, L.
Petržela, Jiří
Citation: Electroscope. 2013, č. 3.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c2c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6203
ISSN: 1802-4564
Keywords: radioreléové spoje;přepínání šířky pásma
Keywords in different language: radio relay connections;switching bandwidth property
Abstract: Článek stručně popisuje možnosti obvodového řešení přepínání šířky kmitočtového pásma u radioreléových spojů. Je ukázáno, že tento problém je řešitelný pomocí sady SAW filtrů. Návrh odpovídajícího zařízení je popsán krok za krokem, a to včetně experimentálního ověření. V článku je rozebrána jak motivace hovořící pro přepínání šířky pásma tak také související perspektivní témata pro budoucí radioreléové spoje.
Abstract in different language: This paper briefly describes possible circuit implementation of switching bandwidth property in the case of the radio relay connections. It is shown that this problem can be solved by a set of SAW filters. The design of corresponding device is described in step-by-step manner including experimental verification. In this paper both motivation for switching bandwidth and future promising topics dedicated to radio relay machines are discussed.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c2c5.pdfPlný text1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.