Title: Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny pod vlivem Evropy
Authors: Arava-Novotná, Lena
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 14-31.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6327
ISSN: 1802-0364
Keywords: judaismus;islám;dhimmí;kolonialismus;sionismus
Keywords in different language: judaism;islam;dhimmí;colonialism;zionism
Abstract: Setkání mezi islámem a judaismem přineslo od samého počátku řadu frikcí a konfliktů, které zanechaly stopy především v rodícím se Koránu i v ústní islámské tradici. Po celá staletí se však islámské náboženství dokázalo vyhnout ideologiím, jež by věřící muslimy vedly k negaci židovského náboženství či k nenávisti vůči židovskému obyvatelstvu. Otevřelo-li se muslimské obyvatelstvo protižidovským a antisemitským proudům, bylo to až v průběhu 19. století a na základě přímého působení představitelů evropských mocností, které v Orientě zápasily o sféry vlivu a nadvládu. Cílem tohoto článku je proto nejen shrnout náboženské, právní i společenské základy, z nichž vyrůstalo tradiční postavení Židů v islámských zemích, ale i poukázat na hluboké otřesy, jimiž tyto principy prošly po setkání muslimské civilizace s Evropou, a které připravily cestu modernímu antisemitismu na Blízkém Východě.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arava_Novotna.pdfPlný text267,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.