Title: Je teologie vědou?
Authors: Funda, Otakar A.
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 104-135.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6332
ISSN: 1802-0364
Keywords: filosofie vědy;transcendence;substanční teologie;pravověrná teologie;kritická teologie
Keywords in different language: philosophy of science;transcendence;substantial theology;orthodox theology;critical theology
Abstract: Záměrem tohoto pojednání není předložit vyčerpávající studii, která by souhrnně rekapitulovala různá řešení otázky teologie jako vědy v dějinách sebepochopení teologie a sledovala též různé mody vztahu filosofie a teologie v dějinách filosofie i různé podoby sebevymezování vědy vůči teologii v dějinách přírodních věd. Zpracování takového tématu by vydalo na celou knihu. Omezím své pojednání na několik okrajových poznámek, nicméně zásadní povahy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funda.pdfPlný text354,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.