Title: Příspěvek k historiografii dějin židovského národa I.: od starověku k osvícenství a haskale
Authors: Arava-Novotná, Lena
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 83-93.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6357
ISSN: 1802-0364
Keywords: judaismus;historie;Aškenázové;osvícenství;talmud
Keywords in different language: judaism;history;Ashkenazi Jews;enlightenment;talmud
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2011)
Číslo 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arava_novotna.pdfPlný text185,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.