Title: Investigation and diagnostic of magnetic control of cryogenic heat pipes
Authors: Cingroš, Filip
Kuba, Jan
Citation: Electroscope. 2011, č. 5, Diagnostika'11.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo5_2011/r5c5c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/655
ISSN: 1802-4564
Keywords: tepelná trubice;regulace;magnetické vlastnosti
Keywords in different language: heat pipe;regulation;magnetic properties
Abstract: Tento článek se zabývá výzkumem a diagnostikou speciální regulační metody pro tepelné trubice. Bylo experimentálně zjištěno, že transport tepla v tepelných trubicích lze za určitých podmínek výrazně ovlivnit pomocí vnějšího statického magnetického pole. K tomu je nezbytně nutné, aby uvnitř tepelné trubice byla pracovní látka s výraznými magnetickými vlastnostmi, která navíc splňuje požadavky na specifické pracovní podmínky tepelné trubice. Jednou z mála takových látek je čistý kyslík, který se již dříve osvědčil v gravitační tepelní trubici řízené magnetickým polem. Nyní bylo zkoumání rozšířeno na kapilární tepelné trubice, které jsou směrově nezávislé. Byly provedeny experimenty se dvěma typy kapilárních soustav, přičemž bylo zkoumáno, jak se změní termodynamické vlastnosti tepelné trubice při expozici vnějším statickým magnetickým polem.
Abstract in different language: This paper deals with heat pipes controlled by a static magnetic field. In our previous work we have investigated possibilities of practical use of this method in several types of heat pipes. The major problem seems to be a suitable working fluid with sufficient magnetic properties. An excellent one is oxygen - a natural gas with exceptionally high magnetic susceptibility (in liquid state only). We have already tested a gravitational type of heat pipe filled with oxygen before. In this case excellent working and control possibilities were found out. Thus we have work out the research of oxygen filled heat pipes, now with focus on types with a built in capillary structure (wick). Heat pipes with different capillary structures were made by this work and their working capabilities and control possibilities employing the magnetic field method were experimentally ascertained. Some results of the measurement are written in the text.
Rights: © 2011 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 5 - Diagnostika (2011)
Číslo 5 - Diagnostika (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c5c1.pdf411,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.