Title: Optimalizace přípravy LiCoO2 metodou depozice z pevné fáze
Authors: Kazda, Tomáš
Čech, Ondřej
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/703
ISSN: 1802-4564
Keywords: katody;LiCoO2;výroba;depozice z pevné fáze
Keywords in different language: cathodes;production;solid-phase deposition;LiCoCO2
Abstract: Tato práce se zabývá zlepšováním postupu výroby katodového materiálu na bázi LiCoO2 pro lithno-iontové akumulátory, pomocí metody depozice z pevné fáze. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 20012. Hlavním cílem je dosažení kapacity, která by se co nejvíce blížila teoretické hodnotě 155 mAh/g u tohoto typu materiálu, další požadavek je docílení co nejmenších ztrát kapacity při opakovaných nabíjecích a vybíjecích cyklech. Po dosažení co nejlepších výsledků se dále otevírá možnost dopovat tento materiál dalšími prvky, s cílem vylepšit jak kapacitu, tak především cyklovatelnost, k jejímuž zhoršování má tento materiál díky své struktuře přirozené tendence.
Abstract in different language: This work deals with the improvement of the production based cathode material LiCoO2 pro for lithium-ion batteries, using the method of deposition of the solid phase. The main objective is to achieve a capacity that would be as close as possible theoretical value 155 mAh/g for this type of material, additional requirement is to achieve the smallest capacity loss during repeated charge and discharge cycles. After achieving the best possible results also opens up the possibility of doping the material other elements. In order to improve both capacity and especially cycling, for whose deterioration of this material due to its structure natural tendencies.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c3.pdf149,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.