Title: Využití počítačové simulace při návrhu chlazení koncentrátorových solárních systémů
Authors: Maxa, Jiří
Vyroubal, Petr
Vaněk, Jiří
Solčanský, Marek
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/707
ISSN: 1802-4564
Keywords: koncentrátorové solární systémy;chlazení;počítačová simulace
Keywords in different language: concentrator solar systems;cooling;computer simulation
Abstract: CAx systémy poskytují komplexní softwarové řešení pro návrh, vývoj, výrobu a management produktu (Product Lifecycle Management - PLM) od jeho vzniku až po skončení jeho životnosti. Jejich pracovní prostředí využívá systémy pro podporu technické dokumentace (CAD), systémy pokrývající oblast NC (CAM) a obecně systémy pro podporu inženýrských prací (CAE). Návrh a optimalizace chladícího zařízení pro odvod tepla koncentrátorových solárních článků je realizován pomocí těchto systémů, což přináší nesporné výhody. Zařízení je analyzováno na proudění tekutiny a přestupu tepla ještě před výrobou funkčního vzorku. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 2012.
Abstract in different language: CAx systems provide a comprehensive software solutions for the design, development, production and product management (Product Lifecycle Management - PLM) from its inception to the end of its life. Their working environment leverages support systems technical documentation (CAD) systems covering the NC (CAM) and general support systems engineering work (CAE). Design and optimization of cooling equipment for heat a concentrator solar cells is realized by these systems, which provides distinct advantages. The equipment is analyzed for fluid flow and heat transfer before manufacturing functional sample.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c7.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.