Title: Chvění asynchronního stroje
Other Titles: Vibrations of the induction machine
Authors: Veselý, Josef
Advisor: Bouzek, Lukáš
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10151
Keywords: asynchronní stroj;síla;chvění;analýza;vlastní frekvence;deformace
Keywords in different language: induction machine;force;vibration;analysis;natural frequency;deformation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o chvění asynchronního stroje. Zohledňuje vliv sil působících na statorové jádro. Dále popisuje vliv vlastních frekvencí na konstrukční části stroje a zobrazuje modální analýzu se zobrazením deformací a vlastních tvarů při vlastních frekvencích.
Abstract in different language: This thesis deals with the vibration induction machine. It takes into account the influence of the forces acting on the stator core. It also describes the effect of natural frequencies on the design of the machine and displays a modal analysis showing the deformation and custom shapes with natural frequencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Josef Vesely.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
056673_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,74 kBAdobe PDFView/Open
056673_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,79 kBAdobe PDFView/Open
056673_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.