Title: Atributivní urbonyma v České republice
Other Titles: Attributive urbonyma in the Czech Republic
Authors: Kolářová, Hana
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10345
Keywords: onomastika;toponomastika;urbonyma;mistní jména
Keywords in different language: onomastics;toponomastics;urbonyma;local names
Abstract: Téma bakalářské práce nese název Atributivní urobnyma v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část, teoretická, se zabývá vymezením základních onomastických pojmů. V praktické části jsou sumarizována atributivní urbonyma a klasifikována podle různých hledisek. Hlavním cílem této práce bylo sestavit seznam urbonym a následně urbonyma analyzovat. K zpracování jsme použili metodu studijní a excerpční.
Abstract in different language: The topic of this Bachelor thesis is called Attributive urbonyma in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical section and the second part is the practical section. In the theoretical section are described elementary terms onomastics and toponomastics. In the practical section are summarized alphabetically attributive urbonyma and their categorizing. The main purpose of this study was to compile a list of urbonyma and this urbonyma analyzed. The process we used the method of study and excerpts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kolarovabak.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
kolarova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce227,48 kBAdobe PDFView/Open
kolarova_suda.pdfPosudek oponenta práce434,71 kBAdobe PDFView/Open
kolarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.