Název: Die Wirkung der preußischen Polenpolitik auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich- Ungarn nach dem Amtsantritt Aehrenthals im Jahre 1906
Autoři: Skřivan, Aleš Sr.
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2011, no. 1, p. 111-118.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/11312
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Prusko;Polsko;vnitřní politika;mezinárodní vztahy;von Aerenthal, Alois Lexa
Klíčová slova v dalším jazyce: Prussia;Polland;inner policy;international relations;von Aerenthal, Alois Lexa
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KHV)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skrivan.pdfPlný text90,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.