2014

Kolekce


Recent Submissions

Kopecký, René
Jindřich Francek – VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ: ZLOČINNOST A BEZPRÁVÍ. Praha, Litomyšl: Paseka (2011)

Váňa, Martin
Archeologie nás: studium vlastní minulosti jako klíč k formulování archeologických teorií

Bednárová, Lenka , Plecháčková, Barbora
10. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu: „Quo vadis antropologie?“

Pavlíková, Lada
Má přítomnost vousů v tváři stárnoucího muže vliv na míru jeho sympatií při utváření prvního dojmu?

Čapek, Ladislav , Holata, Lukáš , Menšík, Petr , Baterl, Petr , Hrdlička, Jan , Říha, Jan , Savková, Jarmila , Vařeka, Pavel
Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií