Title: Možnosti rozvoje elektrotechnického průmyslu v Plzeňském kraji
Other Titles: Possibilites of development of electrical engineering industry in the Pilsen region
Authors: Cajthaml, Tomáš
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Skočil, Vlastimil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12376
Keywords: elektrotechnický průmysl;Plzeňský kraj;rozvoj;obyvatelstvo;školství;infrastruktura;lidské zdroje;výzkum a vývoj;inovace;patent;užitný vzor;výzkumná centra;SWOT analýza;PESTE analýza;investor;průmyslová zóna;nezaměstnanost
Keywords in different language: electrical industry;Pilsen region;development;population;education;infrastructure;human resources;research and development;innovation;patent;utility model;research centres;SWOT analysis;PEST analysis;investor;industrial zone;unemployment
Abstract: Předkládaná práce má objasnit možnosti rozvoje elektrotechnického průmyslu v Plzeňském kraji. V první části se bude zaobírat popisem elektrotechnického průmyslu Plzeňského kraje a jeho stávajícího stavu. V další fázi se práce zaměří na otázku výzkumu a vývoje. Ta bude rozdělena do dvou částí. První se zaměří na současný a budoucí stav výzkumu a vývoje v kraji obecně a druhá na výzkumný a vývojový potenciál významných elektrotechnických firem. Posledním krokem bude zhodnocení možností další expanze elektrotechnického průmyslu. To bude provedeno za pomocí SWOT a PESTE analýz.
Abstract in different language: The present work should clarify the possibility of the development of the electronics industry in the Pilsen region. The first part will be engaged a description in the electrical industry Pilsen region and description of the current situation. In another part of the work will focus on the question of research and development. It will be divided into two parts. The first will focus on the current and future state of research and development in the region and the other on research and development potential of major electrical companies. Assessing the possibility of further expansion of the electronics industry will be the last step. This will be done using SWOT a PEST analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti rozvoje elektrotechnickeho prumyslu v plzenskem kraji _ Diplomova prace _ Cajthaml.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
058617_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,3 kBAdobe PDFView/Open
058617_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,8 kBAdobe PDFView/Open
058617_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.