Title: Endomorfismy vektorových prostorů
Other Titles: Endomorphisms of Vector Spaces
Authors: Konopová, Jana
Advisor: Kašparová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13029
Keywords: endomorfismus;homomorfismus;vektorový prostor
Keywords in different language: endomorphism;homomorphism;vector space Přeložit text nebo webovou stránku endomorfismus;homomorfismus;vektorový prostor Zadejte text nebo adresu webu nebo přeložte dokument. endomorfismus;homomorfismus;vektorových prosendomorfismus;homomorphism;vector space
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený přehled základních informací o endomorfismech vektorového prostoru. Také příklady jsem volila tak, aby vhodně doplnily výklad a tím dopomohly ke snadnějšímu pochopení dané problematiky. Samozřejmě jsem ve své práci neobsáhla veškeré otázky týkající se endomorfismů, což ani nebylo mým cílem. Především v poslední kapitole jsem se věnovala pouze užití endomorfismů ve shodném a podobném zobrazení v rovině, ačkoliv možnosti využití endomorfismů v geometrii jsou daleko rozsáhlejší. Záměrně jsem si zvolila pouze tuto oblast geometrie, protože se s touto problematikou každý setkává již na základní škole. Nicméně užití endomorfismu umožňuje zabývat se jednoduchým zobrazením v rovině z jiné stránky.
Abstract in different language: How it is resulted of the topic, this thesis is concerned on one concrete type of the linear picture : the endormorphism. It is based on the picture of vector space V to the same vector space V. The aim of this thesis is to report the comprehensive summary of some basic information about this type of picture. The term of endomorphism, its nub and its picture is progressively defined in the particular chapters. Furthermore there are mentined some of basic examples of endomorphism, the features of this picture and the types. Each linear picture is possible to represent by the perspective of matrix, one of these chapters is dedicated to this problem, too. The final charter is specialized on the aplication of these endomorphisms and concretely its application in geometry. The definitions and the theorems are completed by many concrete examples in this thesis. These examples should assist to understand these statements to the reader. The instructions and the explanations how to proceed in calculation are mentioned in most of these examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce990,17 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_konopova.pdfPosudek vedoucího práce161,87 kBAdobe PDFView/Open
Hora BP Konopova s podpisem.pdfPosudek oponenta práce32,3 kBAdobe PDFView/Open
Konopova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.