Title: SÍLA IDENTITY
Other Titles: Power of Identity
Authors: Mikysková, Andrea
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Zavadil, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13265
Keywords: trajektorie;ptáci;instalace;Adobe After Effects
Keywords in different language: trajectory;birds;instalation;Adobe After Effects
Abstract: Moje bakalářská práce se skládá z promítání na bílý satén a videoprojekce, která zobrazuje reálné lety ptáků v abstraktních trajektoriích. Video bylo vytvořeno podle přesných letových trajektorií ptaků, které jsem natočila a posléze digitálně ztvárnila do abstraktní formy v programu Adobe After Effects C6. Video zobrazuje stopy po přeletech ptactva v organické formě, která se volně pohybuje po prostoru.
Abstract in different language: My bachelor thesis consists of a projection on a white satin and video that shows the real flights of birds in abstract trajectories. Video was created by precise flight paths of birds that I filmed and then digitally portrayed in abstract form in Adobe After Effects C6. Video shows the track after flying birds in organic form that moves freely around the space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikyskova_BP.pdfPlný text práce918,76 kBAdobe PDFView/Open
Mikyskova_v.pdfPosudek vedoucího práce167,79 kBAdobe PDFView/Open
Mikyskova_o.pdfPosudek oponenta práce211,91 kBAdobe PDFView/Open
Mikyskova.pdfPrůběh obhajoby práce96,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.