Title: Online monitoring výkonových transformátorů
Other Titles: Online monitoring of power transformers
Authors: Novák, Petr
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14256
Keywords: transformátor;izolace;diagnostika;spolehlivost;olej;metoda;systémy
Keywords in different language: transformer;isolation;diagnostics;reliability;oil;method;systems
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky okolo On-line diagnostiky výkonových transformátorů. Je zde uvedena základní teorie transformátoru a diagnostiky. V další části je uveden rozbor jednotlivých používaných diagnostických metod a stručná rešerše současných dodávaných monitorovacích systémů.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of On-line diagnostics of power transformers. The basic theory of the transformer and diagnostic is presented here. The next section provides an analysis of the individual diagnostics methods used and short review of current supplied monitoring systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Online monitoring vykonovych transformatoru (oprava se zadanim) pdf.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
061117_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce234,56 kBAdobe PDFView/Open
061117_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,73 kBAdobe PDFView/Open
061117_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.