Title: Tlumení bolesti při porodu
Other Titles: Pain relief during childbirth
Authors: Konopíková, Eliška
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Janoušková, Kristina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14828
Keywords: porod;těhotenství;tlumení bolesti;analgezie;rodička
Keywords in different language: childbirth;pregnancy;reduce pain;analgesia;new moter
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Tlumení bolesti při porodu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část jsem věnovala popisu a vysvětlení základních pojmů souvisejících s nefarmakologickými metodami a farmakologickými metodami tlumení bolesti při porodu. Praktická část obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu.
Abstract in different language: The topic of my thesis is Pain relief during childbirth. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the description and explanation of basic concepts related to non-pharmacological methods and pharmacological methods of pain relief during labor. The practical part contains the results of qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Elis_ka Konopi_kova_.pdfPlný text práce552,47 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,76 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,32 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce445,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.