Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha, Tomáš
dc.contributor.authorKajlová, Martina
dc.contributor.refereeSoukup, Radek
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:36Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:36Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58720
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14937
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá analýzou procesu návrhu fotovoltaické elektrárny. První část je věnovaná FV technologii a popisu jednotlivých částí FVE. Druhá část obsahuje nástroje a metody pro modelování a optimalizaci procesů, včetně podrobnějšího popisu modelovacího softwaru ARIS. Tento software používám v praktické části mé práce, pro modelování návrhu a provozu fotovoltaického systému. Poslední část diplomové práce obsahuje jednotlivé procesy výstavby fotovoltaické elektrárny pomocí EPC diagramů a její ekonomickou bilanci.cs
dc.format64 s. (64 867 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58720-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectsluneční svitcs
dc.subjectvýstavbacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectcash flowcs
dc.titleAnalýza procesu návrhu fotovoltaického systémucs
dc.title.alternativeDesign Process Analysis of a Solar Photovoltaic Systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation thesis deals with the analysis of the design of photovoltaic plant. The first part is about photovoltaic technology and description of each parts of PVP. The second part is contained of tools and methods for modeling and processes optimization, closer view to modeling software ARIS. This software is used in practical part of my work for modeling of design and operation of PV system. The last part of the thesis includes the particular processes of construction of photovoltaic plant, EPC diagrams and her economic balance.en
dc.subject.translatedphotovoltaicen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedphotovoltaic planten
dc.subject.translatedsunshineen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedconstructionen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedcash flowen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Kajlova.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
058720_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,73 kBAdobe PDFView/Open
058720_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,79 kBAdobe PDFView/Open
058720_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.