Title: Duchovní hudba 18. století
Other Titles: Spiritual music of the 18th century
Authors: Perausová, Kristýna
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14995
Keywords: nešpory;mše;liturgie;litanie;rekviem;duchovní;hudba;klasicismus;baroko
Keywords in different language: vespers;mass;liturgy;litany;requiem;spiritual;music;preklasicism;baroque;classicism
Abstract: V této bakalářské práci je snaha o přiblížení rozmanitosti a mnohotvárnosti duchovní hudby 18. století. Obsahuje charakteristiku doby a vývoj duchovní hudby 18. století v Evropě. Jedna kapitola je věnována nástinu duchovní hudby 18. století v Čechách. Další částí bakalářské práce je liturgický rok. Zde je snaha vystihnout hlavní body historického vývoje liturgického roku a bližší zaměření se na specifika 18. století. Dalším bodem v této práci je pokus o shrnutí nejvýznamnějších autorů a děl, jež spadají do tohoto tématu. Nelze opomenout také hlavní hudební útvary, jako jsou mše, nešpory, litanie a rekviem. Každý tento útvar obsahuje charakteristiku a vývoj. Největší část je však opět věnována 18. století.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis there is an effort to show a closer diversity and manifoldness of spiritual music of the18th century. It contains characteristics of that age and evolution of spiritual music in 18th century in Europe. One part contains the outline of spiritual music in 18th century in Bohemia. Next part of this bachelor's thesis is a liturgical year. There is an effort to capture main points of historical evolution of liturgical year and to focus a little closer on specifics of the18th century. Next, there is an attempt to summarize all of the most important authors of this era and their work. Musical formations, such as the Mass, vespers, litany and requiem also can not been forgotten. Every single formation contains characteristics and evolution. Main part is taken by the 18th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Perausova - bakalarska prace..pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Perausova_hodnoceni_vedouciho_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce609,32 kBAdobe PDFView/Open
Perausova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce613,58 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Perausova.pdfPrůběh obhajoby práce197,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.