Title: Freeware simulační a vizualizační nástroje pro GNU/Linux
Other Titles: Freeware Simulation and Visualization Tools for GNU/Linux
Authors: Pich, Roman
Advisor: Janda, Martin
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15260
Keywords: Linux;Ubuntu;Mandriva;Freemat;Freepascal;Lazarus;Maxima;Octave;Python;Scilab;simulace
Keywords in different language: Linux;Ubuntu;Mandriva;Freemat;Freepascal;Lazarus;Maxima;Octave;Python;Scilab;simulation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vyhledání a zhodnocení volně šiřitelných programů vhodných pro simulaci a vizualizaci elektrotechnických úloh pro začátečnické distribuce OS GNU/LINUX.
Abstract in different language: The present thesis is aiming at correct findings and assessing open source programs suitable for simulation and visualisation of electrical tasks for beginners distribution of OS GNU/Linux.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ROMAN_PICH.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
053686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,74 kBAdobe PDFView/Open
053686_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,79 kBAdobe PDFView/Open
053686_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.