Title: Fuzzy regulátor v řízení robota
Other Titles: Fuzzy controller in robot control
Authors: Partingl, Martin
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Fiřt, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15266
Keywords: fuzzy;fuzzy množiny;fuzzy logika;fuzzy regulátor;fuzzy regulace;fuzzy systémy;fuzzy knihovny;fuzzifikace;defuzzifikace;fuzzy logic toolbox
Keywords in different language: fuzzy;fuzzy sets;fuzzy logic;fuzzy controller;fuzzy control;fuzzy systems;fuzzy libraries;fuzzification;defuzzification;fuzzy logic toolbox
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje fuzzy množiny, proces fuzzifikace, defuzzifikace a fuzzy systémy. Práce uvádí možnosti návrhu fuzzy systému a popisuje software, který jej umožňuje. Dále popisuje knihovnu pro použití fuzzy logiky v embedded systémech. V rámci této práce byl vytvořen program s fuzzy regulátorem pro malého dvoukolového robota. Program pro PC s fuzzy regulátorem, který ovládá robota přes bluetooth a program, který generuje fuzzy systém v C kódu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis describes fuzzy sets, the process of fuzzification, defuzzification and fuzzy systems. Thesis mentions possibilities design of fuzzy systems and describes software which allows it. Also it describes library for the use of fuzzy logic in embedded systems. In this thesis was created program with fuzzy controller for the small two-wheel robot. Program for PC with fuzzy controller which controls a robot via bluetooth and program which generates fuzzy system in C code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Partingl_Martin.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
058360_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,68 kBAdobe PDFView/Open
058360_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,55 kBAdobe PDFView/Open
058360_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.