Title: Ověřování parametrů prostředí interiéru
Other Titles: Verification of Environmental Parametres Indoors
Authors: Strnad, Stanislav
Advisor: Gonová, Ilona
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15280
Keywords: Parametry prostředí;tepelná pohoda;teplota vzduchu;vlhkost vzduchu;koncentrace CO2;osvětlení;PMV;PPD
Keywords in different language: The environmental parameters;thermal comfort;air temperature;air humidity;fraction of carbon dioxide in air;illumination;PMV (predicted mean vote);PPD (predicted percentage of dissatisfied)
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje parametry prostředí interiéru a způsoby jejich měření. Dále se zabývá souhrnem vlivů působících na tepelnou pohodu a zhodnocením výsledků naměřených parametrů ve školní laboratoři.
Abstract in different language: This thesis describes the environmental parameters indoors and procedures of their measuring. It also deals with the summary of influences acting on the thermal comfort and with evaluation of results of parameters measured in university laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp.Strnad.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
058672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,36 kBAdobe PDFView/Open
058672_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,65 kBAdobe PDFView/Open
058672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.