Title: Ovládací software pro regulátory průtoku
Other Titles: Control software for mass flow regulators
Authors: Šíma, Karel
Advisor: Kuberský, Petr
Referee: Kroupa, Michael
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15281
Keywords: Sierra Instruments;kalorimetrický hmotnostní regulátor;SmatrTrak 100;SideTrak 840;C#;MCV;MVVM.
Keywords in different language: Sierra Instrumets;calorimetric mass controller;SmatrTrak 100;SideTrak 840;C#;MCV;MVVM.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky ovládání regulátorů průtoku od společnosti Sierra Instruments. V úvodu práce je popsán obecný princip činnosti hmotnostních regulátorů průtoku a jsou zde uvedeny základní parametry konkrétních přístrojů. Praktická část práce je zaměřena na návrh softwarového projektu a jeho následnou realizaci. Hlavním výstupem této práce je software v jazyce C# nad platformou MS .NET Framework 4.0., který byl naprogramovaný za účelem řízení regulátorů průtoku pro laboratorní použití.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on development of a software tool for mass flow controllers from Sierra Instruments Company. The first part of the thesis contains description of the operating principle of mass flow controllers and their technical parameters. In this part, electrical specifications and communication protocol were discussed. The main output of the thesis is the software project that was designed and subsequently programmed in programing language C# above the platform MS.NET Framework 4.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Sima-Karel.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
058674_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,97 kBAdobe PDFView/Open
058674_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,36 kBAdobe PDFView/Open
058674_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.