Title: Přehled analogových syntezátorů
Other Titles: Review of analog synthesizers
Authors: Majer, Jakub
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Zuzjak, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15283
Keywords: syntezátor;aditivní syntéza;subtraktivní syntéza;FM syntéza
Keywords in different language: synthesizer;additive synthesis;subtractive synthesis;FM synthesis
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analogové syntezátory. Jejím cílem bylo vytvořit přehled historického vývoje analogových syntezátorů, popsat jednotlivé syntézy, které byly využívány těmito syntezátory a představení možností dnešních analogových syntezátorů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on analog synthesizers. The objective of this thesis was to create review of historical development of analog synthesizers, describe the various syntheses, which were used by those synthesizers and present possibilities of current analog synthesizers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jakub_Majer_E13B0130P.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
058677_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,04 kBAdobe PDFView/Open
058677_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,18 kBAdobe PDFView/Open
058677_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.