Title: Testování aktivity tavidel pomocí testu roztékavosti
Other Titles: Flux activity testing by spread area method
Authors: Harman, Dominik
Advisor: Rendl, Karel
Referee: Wirth, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15294
Keywords: Pájení;pájka;tavidlo;smáčitelnost;pájitelnost;test roztékavosti
Keywords in different language: Soldering;solder;flux;wettability;solderability;wetting test
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje proces pájení a pájecí tavidla. Teoretická část se zaměřuje na vznik pájeného spoje, pájky, metody testování pájitelnosti a tavidla užívaná v pájecím procesu. V praktické části je popsán experiment, který je zaměřený na testování pájitelnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the soldering proces and soldering flux. The theoretical part focuses on the creation of solder joint, solder, solderability testing methods and flux used in the soldering process. The practical part describes the experiment that aims solderability testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_dominik_harman.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
058691_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,67 kBAdobe PDFView/Open
058691_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,99 kBAdobe PDFView/Open
058691_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.