Title: Návrh elektroinstalace pro nízkoenergetický rodinný dům
Other Titles: Project of electrical installation for low-energy family house
Authors: Vít, Michal
Advisor: Holý, Jaroslav
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15304
Keywords: nízkoenergetický rodinný dům;dimenzování hlavní přípojky;technická a revizní zpráva;projekt sběrnicové elektroinstalace;ochrana před bleskem;funkční prvky elektroinstalace;tepelné čerpadlo;ekonomická bilance;rekuperace
Keywords in different language: low-energy house;dimensioning of main connection;technical and audit reports;bus wiring project;lighting protectionm functional elements of wiring;heat pump;economic overall results;recovery
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní projekt moderní elektroinstalace sběrnicovým systémem Ego-n od firmy ABB Elektro-Praga, včetně návrhu a dimenzování hlavní přípojky v nízkoenergetickém rodinném domě, popis jednotlivých funkčních prvků v objektu, vytápění pomocí vhodně vybraného tepelného čerpadla a rekuperační jednotky. Dále uvádí ekonomickou bilanci navrhnuté elektroinstalace včetně použitých zařízení.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is aimed to complete project of wiring bus system Ego-n in a low-energy house by modern way, including a proposal and dimensioning of the main connection. Describe functional elements of the wiring, heating using appropriately selected heat pump and a heat recovery. This thesis also provides an economic overall results of the suggested wiring including used devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Vit.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
058867_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,71 kBAdobe PDFView/Open
058867_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,07 kBAdobe PDFView/Open
058867_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.