Title: Ochota vzpomínat na šoa. Zamyšlení nad vybraným aspektem historické paměti přeživších, kteří poskytli pro archiv USC SFI rozhovor v českém nebo slovenském jazyce
Other Titles: Willingness to remember the Shoah. Reflections on certain aspects of the historical memory of the survivors, who provided the interview for archives USC SFI in Czech or Slovak language
Authors: Hes, Milan
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 5-28.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15557
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: audiovizuální archiv;vzpomínky přeživších holocaustu;motivace
Keywords in different language: audio-visual archive;holocaust survivors´ memories;motivation
Abstract: Studie se na příkladu zaznamenaných svědectví, které byly archivu USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education poskytnuty přeživšími holocaustu, snaží poukázat na skutečnosti, které motivovaly pamětníky k tomu, aby své svědectví vůbec poskytli a o prožitém promluvili. Text reflektuje vyprávění pamětníků, která byla poskytnuta v českém a slovenském jazyce výzkumníkům v 90. letech 20. století.
Abstract in different language: The essay is to prove certain facts which turned into the main reason for the witnesses to share their experiences and speak about them. The survivors´ testimonies were recorded and saved in the USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. The text is a reflection of what was said to the researchers by several witnesses in the Czech and Slovak language in 1990s in the 20th century.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hes.pdfPlný text220,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.