Title: Reemigranti na Ašsku se zaměřením na dosídlence z Rumunska
Other Titles: Re-emigrants in region of Aš with a focus on settlers from Romania
Authors: Zabloudilová, Monika
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 85-91.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15559
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Ašsko;reemigrace;dosídlování pohraničí;rumunští dosídlenci;Sudety
Keywords in different language: Region of Aš;re-emigration;settlement of the borderland;the Romanian settlers;Sudeten
Abstract: Autorka je rodačkou z Ašska a výzkumu problematiky se věnovala v rámci svých studijních úkolů na Fakultě pedagogické v Plzni. Pracovala zejména metodou oral history a využívala osobních archivů pamětníků. Příspěvek je věnován období po roce 1945 s nutnými sondami do minulosti.
Abstract in different language: The authoress is a native of Aš region and her research was implemented in the context of her study tasks at the Faculty of Education in Pilsen. She used primarly the method of oral history and the personal archives of witnesses. The paper is devoted to the period after 1945, with the necessary probes into the past.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabloudilova.pdfPlný text114,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.