Title: Dýšina děkuje aneb Osvobození americkou armádou
Other Titles: Dýšina thanks or The Liberation by the American Army
Authors: Koželuhová, Tereza
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 92-106.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15560
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Ernest N. Harmon;hloubkoví letci;osvobození Dýšiny;George Smith Patton;pamětníci
Keywords in different language: Ernest N. Harmon;deepflyers;liberation of Dýšina;George Smith Patton;witnesses
Abstract: Druhá světová válka je stále živoucím tématem, už jenom proto, že ještě žijí někteří pamětníci tehdejších událostí. Díky jejich výpovědím a svědectvím lze historii této neblahé události nahlížet i prostřednictvím personálních dějin a individualizací obecné historie tak získat nové kvality poznání minulosti. Následující text se o to snaží v rámci regionálních dějin na příkladu využití osobních svědectví ve věci historie osvobození obce Dýšina na Plzeňsku americkou armádou v roce 1945.
Abstract in different language: The World War II. is still a living issue. We can find new ideas for exploration and some other incentives for various cases on the subject of truth. Our generation has luck that it can listen true tales, which witnesses know and they can tell us everything about last period. We should appreciate it. Thanks to them, we can build a picture of a difficult time and genuine characters.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozeluhova.pdfPlný text165,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.