Title: Nádrž pro demonstraci vlnění
Other Titles: Tank for demonstrations waves
Authors: Novák, Petr
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [252-258]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16593
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: základní školy;didaktická pomůcka;vlnění;nádrž
Keywords in different language: primary schools;didactic tool;waves;tank
Abstract: Tato demonstrační nádrž je určena pro výuku žáků základních škol a slouží jako názorná učební pomůcka k získání základních znalostí o příčném vlnění. Žáci mohou pozorovat v laboratorních podmínkách příčné vlnění v kapalině, jeho skládání, lom, odraz, interferenci a difrakci.
Abstract in different language: This demonstration tank is intended for teaching pupils in elementary schools and it´s used as illustrative teaching aid for acquiring basic knowledge about transverse wave. Pupils can observe transverse wave in liquid, it´s refraction, reflection, interference of waves and diffraction under laboratory conditions.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.