Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Podkomunity

347 items
48 items
32 items
194 items
26 items
22 items
577 items
316 items

Recent Submissions

Hahnová, Michaela
Metoda: Přímý průkaz viru na tkáňových kulturách

Beránková, Klára
Metoda: Zhotovení tkání zmrazovací technikou

Fraňková, Andrea
Metoda: Testy k rozlišení bakterií v rámci rodu Streptococcus (OPTO, BAC, PYR, CAMP)

Svobodová, Aneta
Metoda: ThinPrep PAP test – kapalinová cytologie

Botošová, Barbora
Změny proočkovanosti dětské populace