Title: Využití domina na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Use domino at primary school
Authors: Žibrická, Dana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [155-158]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16727
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: domino;základní školy;didaktická pomůcka
Keywords in different language: domino;primary schools;didactic tool
Abstract: Článek je zaměřen na využití domina v matematice na 1. stupni ZŠ. Zabývá se také samotnou výrobou domina a možnou výrobou se žáky 2. stupně ZŠ.
Abstract in different language: This text is about use domino in mathematics at primary school. It's also about how to produce domino and how to produce it with students at middle school.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zibricka_clanek.pdfPlný text121,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.